Strona główna » KASY DO MYJNI

KASY DO MYJNI
OBOWIĄZEK OD 1 LUTEGO 2023!

 

30 września 2022 roku opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nr 2029 Rozporządzenie Ministra Finansów po raz kolejny przesuwające termin obowiązku fiskalizacji dla myjni na 1 lutego 2023 roku.

 

Oznacza to, że najpóźniej 1 lutego 2023 roku na wszystkich stanowiskach myjni pojawią się kasy rejestrujące.

Doświadczenie fiskalizacji myjni do tej pory oraz poprzednich grup podatkowych (gastronomia, taxi, fryzjerki, kosmetyczki) pokazuje, że nie ma co czekać z instalacją kas na koniec terminu. Warto wcześniej zakupić i zlecić instalację kasy, jej rejestrację a jedynie z jej fiskalizacją poczekać do wyznaczonego terminu.Jaką kasę wybrać?


Przede wszystkim musi to być kasa fiskalna, która posiada ważną homologację Prezesa Głównego Urzędu Miar - tylko takie kasy fiskalne podatnik może używać aby wypełnić nałożony przez ustawodawcę obowiązek rejestracji sprzedaży i usług przy użyciu kasy fiskalnej.

W przypadku myjni i samoobsługowych urządzeń jest jeszcze jeden ważny aspekt prawny, na który należy zwrócić uwagę. Ustawa z dnia 11 marca 2004 ro podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) wyraźnie określa:

Art. 111. 3d. W przypadku gdy dla danego rodzaju czynności, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7a pkt 1, są przewidziane kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym – podatnik jest obowiązany stosować te kasy.

Dla jeszcze mocniejszego potwierdzenia tego obowiązku, podobne zapisy znalazły się w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816), które w § 7. 3. jeszcze raz to powtarza:

§ 7. 3. W przypadku szczególnego rodzaju sprzedaży lub szczególnego sposobu prowadzenia ewidencji, dla którego jest wymagane prowadzenie ewidencji przy użyciu kas o zastosowaniu specjalnym, podatnicy są obowiązani używać tych kas.


 


Obowiązek używania kasy specjalizowanej, przeznaczonej do umieszczania w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów pozwala na niedrukowanie paragonów papierowych dla klientów nabywających usługi mycia i sprzątania pojazdów. Ministerstwo Finansów określiło to dokładnie na swojej stronie internetowej:
 

 Rozporządzenie dokładnie określa, że wyświetlacz kasy musi pokazywać nabywcy przez 30 sekund dane paragonu:

  1. numer unikatowy kasy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
  3. datę sprzedaży,
  4. numer kolejny paragonu,
  5. łączną wartość sprzedaży brutto,
  6. łączną kwotę podatku,
  7. typ formy płatności,
  8. inne formy płatności,

 

Inny sposób prezentacji paragonu (np. sam kod QR czy link do pobrania paragonu elektronicznego) nie spełnia wymogów w/w Rozporządzenia.

 

Gdzie na myjni powinna być zamontowana kasa fiskalna?


   Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących zostali zobowiązani do wystawiania i wydawania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (§ 6. 1. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących). Oznacza to, że paragon powinien być zarejestrowany i wydany lub wyświetlony nie później niż z chwilą przyjęcia płatności za usługę. Miejscem prowadzenia działalności jest każde stanowisko myjni, które przyjmuje płatność za usługi (bez względu na formę płatności). Oznacza to, że na każdym takim stanowisku, gdzie przyjmowana jest płatność musi być zamontowana kasa fiskalna, która zarejestruje paragon oraz wyda go klientowi bądź wyświetli dane tego paragonu.

 

Jak połączyć kasę na myjni z Centralnym Repozytorium Kas?

 
  Kasy oferowane na myjnie muszą być kasami online. Oznacza to, że zgodnie z Ustawą podatnik jest zobowiązany zapewnić kasie połączenie internetowe z CRK. Takiego połączenia można dokonać poprzez dostępny na myjni internet (często jest tam internet w celu zapewnienia dostępu do monitoringu, płatności kartami itp). Kasa do internetu może być połączona przez złącze LAN (Ethernet), moduł WLAN (WiFi) lub - w przypadku braki internetu na danej myjni - poprzez modem GSM.

  Połączenie internetowe jest również potrzebne właścicielowi myjni do komunikacji z kasą fiskalną - poprzez specjalną stronę internetową będzie miał dostęp do danej kasy, zarejestrowanych na niej paragonów, jej konfiguracji itp.
JEDNYM Z URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU NA MYJNIACH JEST KASA SDF-3.

 


  Poniżej zamieszczone zostają linki, które zawierają niezbędne informacje dotyczące najważniejszych aspektów użytkowania kasy wirtualnej SDF-3. Poniższe instruktaże przygotowane są przez producenta.1. Instrukcja fiskalizacji nowego urządzenia

https://www.youtube.com/watch?v=LN949px7ohw&feature=youtu.be

2. Fiskalizacja urządzenia SDF-3 w 30 sekund

https://youtu.be/aa8Zqr49n-Q

3. Przegląd możliwości platformy inwestora

https://youtu.be/QfhXLxZMzqA

4. Rozpoznawanie i fiskalizacja różnych typów płatności

https://youtu.be/Wjg9Qb6xAUI

5. Pobieranie paragonu

https://youtu.be/KJEAd59y5I8

6. Rejestracja do portalu inwestora

https://youtu.be/6fQsrXlDcYE

7. Zakończenie trybu fiskalnego

https://youtu.be/SYpXbka50zU

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu